نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۱ مورد.

محمد احمدی

کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
محمد احمدی
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی کامپیوتر
-

http://faculty.iaukhomein.ac.ir/mahmadi/fa

ابوالقاسم

ابوالقاسم بابایی

کارشناسی ارشد
برق
ابوالقاسم بابایی
مربی کارشناسی ارشد
- برق
۰۸۶۴۶۳۳۹۹۲۱

http://faculty.iaukhomein.ac.ir/babaei/fa

آرش

آرش بیات

کارشناسی
مهندسی عمران - سازه
آرش بیات
استادیار کارشناسی
- مهندسی عمران - سازه
-

http://faculty.iaukhomein.ac.ir/bayat/fa

حمید

حمید پایگذار

کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
حمید پایگذار
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی کامپیوتر
-

http://faculty.iaukhomein.ac.ir/payegozar/fa

علی

علی پروری

کارشناسی ارشد
مهندسی عمران - سازه
علی پروری
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی عمران - سازه
-

http://faculty.iaukhomein.ac.ir/parvari/fa

ناصر

ناصر حاجی شریفی

دکترای تخصصی
حسابداری
ناصر حاجی شریفی
استادیار دکترای تخصصی
- حسابداری
-

http://faculty.iaukhomein.ac.ir/hajisharifi/fa

حسن

حسن حیدری

کارشناسی ارشد
روانشناسی
حسن حیدری
مربی کارشناسی ارشد
- روانشناسی
-

http://faculty.iaukhomein.ac.ir/hedari/fa

مريم خدام

کارشناسی
برق
مريم خدام
استادیار کارشناسی
- برق
-

http://faculty.iaukhomein.ac.ir/khoddam/fa

دکتر حسین

دکتر حسین خسروی

دکترای تخصصی
گروه الهیات
دکتر حسین خسروی
استادیار دکترای تخصصی
- گروه الهیات
-

http://faculty.iaukhomein.ac.ir/khosravi/fa

داود

داود خلیلی

کارشناسی ارشد
حسابداری
داود خلیلی
مربی کارشناسی ارشد
- حسابداری
-

http://faculty.iaukhomein.ac.ir/khalili/fa

دکترمحمد

دکترمحمد خلیلی درمنی

دکتری
مهندسی کامپیوتر
دکترمحمد خلیلی درمنی
استاد دکتری
- مهندسی کامپیوتر
-

http://faculty.iaukhomein.ac.ir/mdkhalily/fa

محمدمهدی

محمدمهدی خوش گفتار

کارشناسی ارشد
نقشه برداری
محمدمهدی خوش گفتار
مربی کارشناسی ارشد
- نقشه برداری
-

http://faculty.iaukhomein.ac.ir/khoshgoftar/fa

حسین

حسین داودی

دکترای تخصصی
روانشناسی
حسین داودی
استادیار دکترای تخصصی
- روانشناسی
-

http://faculty.iaukhomein.ac.ir/davodi/fa

اکبر

اکبر رجبی

کارشناسی ارشد
حقوق
اکبر رجبی
مربی کارشناسی ارشد
- حقوق
-

http://faculty.iaukhomein.ac.ir/rajabi/fa

محمد حسین رجبیه

دکترای تخصصی
حقوق

مریم رضی

کارشناسی ارشد
برق
مریم رضی
استاد کارشناسی ارشد
- برق
-

http://faculty.iaukhomein.ac.ir/razi/fa

محمدنبی

محمدنبی رنجبری

کارشناسی ارشد
زبان انگلیسی
محمدنبی رنجبری
مربی کارشناسی ارشد
- زبان انگلیسی
-

http://faculty.iaukhomein.ac.ir/ranjbar/fa

شهربانو زنگارکی

کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
شهربانو زنگارکی
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی کامپیوتر
-

http://faculty.iaukhomein.ac.ir/zagaraki/fa